Quảng cáo
Trường: QHX - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH QHX gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.