Quảng cáo
Trường: QHT - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH QHT gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Phương án tuyển sinh Đại học Tài chính - Marketing năm 2022

Phương án tuyển sinh Đại học Tài chính - Marketing năm 2022

Trường Đại học Tài chính Marketing vừa công bố kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy cho năm 2022. Theo đó, trường dự kiến 4.500 chỉ tiêu, chỉ tiêu chương trình chuẩn là 2.150 sinh viên.