Trường: THP - Đại Học Hải Phòng

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Hải Phòng năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH THP gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Bình Dương năm 2020 - 2021

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 Bình Dương năm 2020 - 2021

Phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 - 2021 của tỉnh Bình Dương đã được công bố đến các học sinh lớp 9. Theo đó, học sinh sẽ thi 3 môn và chỉ tiêu tuyển sinh là 9.958.