Quảng cáo
Trường: NHF - Đại Học Hà Nội
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Hà Nội năm 2014 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Hà Nội năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH NHF gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.