Quảng cáo
Trường: GHA - Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc ) năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH GHA gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.