Quảng cáo
Trường: QHS - Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH QHS gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.