Quảng cáo
Trường: QHS - Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH QHS gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng xét bổ sung 2022

Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng xét bổ sung 2022

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đợt bổ sung từ ngày 30/9/2022 đến ngày 09/10/2022.