Quảng cáo
Trường: DNU - Đại Học Đồng Nai

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Đồng Nai năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DNU gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội 2020

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Bách khoa Hà Nội 2020

Năm 2020, trường Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh và đào tạo 57 ngành học, trong đó các ngành kỹ thuật có mức chỉ tiêu cao đa số từ 500 chỉ tiêu mỗi ngành.