Quảng cáo
Trường: DDL - Đại Học Điện Lực
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Điện Lực năm 2014 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Điện Lực năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DDL gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.