Quảng cáo
Trường: DPD - Đại Học Dân Lập Phương Đông
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Dân Lập Phương Đông năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DPD gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ Vạn Xuân 2022

Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ Vạn Xuân 2022

Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân thông báo Tuyển sinh Đại học chính quy chuẩn Nhật Bản và Đại học chính quy năm học 2022 như sau: