Quảng cáo
Trường: DHP - Đại Học Dân Lập Hải Phòng
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Dân Lập Hải Phòng năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DHP gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.