Quảng cáo
Trường: DKC - Đại học Công Nghệ TPHCM
Kết quả tỉ lệ chọi Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2014 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DKC gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.