Quảng cáo
Trường: DTC - Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên
Kết quả tỉ lệ chọi Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông – Đại Học Thái Nguyên năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH DTC gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.
Xét bổ sung vào Đại học Vinh năm 2022

Xét bổ sung vào Đại học Vinh năm 2022

Trường Đại học Vinh thông báo xét tuyển sinh bổ sung vào học đại học chính quy đợt 2 năm 2022 bằng các mã phương thức: 100, 200, 405, 406