Quảng cáo
Trường: GTA - Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Kết quả tỉ lệ chọi Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH GTA gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.