Quảng cáo
Trường: LDA - Đại Học Công Đoàn
Kết quả tỉ lệ chọi Đại Học Công Đoàn năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Đại Học Công Đoàn năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH LDA gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.