Quảng cáo
Trường: CDT - Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị
Kết quả tỉ lệ chọi Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Cao Đẳng Xây Dựng Công Trình Đô Thị năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH CDT gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.