Quảng cáo
Trường: CKD - Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại
Kết quả tỉ lệ chọi Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH CKD gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.