Quảng cáo
Trường: CES - Cao Đẳng Công Thương TPHCM
Kết quả tỉ lệ chọi Cao Đẳng Công Thương TPHCM năm 2013 Năm:

Đăng ký nhận tỉ lệ chọi trường Cao Đẳng Công Thương TPHCM năm 2014 !

Hãy soạn tin: CH CES gửi 8705

HOẶC  DK nhan ti le choi để tự động nhận tỉ lệ chọi của trường.