Quảng cáo
Trường: DDP - Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum

Đăng ký nhận điểm thi Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng tại Kon Tum năm 2014 Sớm nhất, chính xác nhất VN!

Soạn tin:DTL(cách) Sốbáodanh gửi 8705

VD: Bạn có SBDDCN+A+123456 = DCNA123456, soạn tin: DTL DCNA123456 gửi đến số 8705

Lưu ý: Số báo danh bao gồm Mã trường + Mã khối + Số >> Hướng dẫn tra cứu.