Quảng cáo
Trường: HCS - Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam)
  • Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm thi Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Nam) năm 2014 Sớm nhất, chính xác nhất VN!

Soạn tin:DTL(cách) Sốbáodanh gửi 8705

VD: Bạn có SBDDCN+A+123456 = DCNA123456, soạn tin: DTL DCNA123456 gửi đến số 8705

Lưu ý: Số báo danh bao gồm Mã trường + Mã khối + Số >> Hướng dẫn tra cứu.