Quảng cáo
Trường: HCA - Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân
  • Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm thi Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân năm 2014 Sớm nhất, chính xác nhất VN!

Soạn tin:DTL(cách) Sốbáodanh gửi 8705

VD: Bạn có SBDDCN+A+123456 = DCNA123456, soạn tin: DTL DCNA123456 gửi đến số 8705

Lưu ý: Số báo danh bao gồm Mã trường + Mã khối + Số >> Hướng dẫn tra cứu.