Quảng cáo
Trường: ZNH - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Đăng ký nhận điểm thi Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội năm 2014 Sớm nhất, chính xác nhất VN!

Soạn tin:DTL(cách) Sốbáodanh gửi 8705

VD: Bạn có SBDDCN+A+123456 = DCNA123456, soạn tin: DTL DCNA123456 gửi đến số 8705

Lưu ý: Số báo danh bao gồm Mã trường + Mã khối + Số >> Hướng dẫn tra cứu.