Quảng cáo
Trường: TMA - Đại Học Thương Mại

Đăng ký nhận điểm thi Đại Học Thương Mại năm 2014 Sớm nhất, chính xác nhất VN!

Soạn tin:DTL(cách) Sốbáodanh gửi 8705

VD: Bạn có SBDDCN+A+123456 = DCNA123456, soạn tin: DTL DCNA123456 gửi đến số 8705

Lưu ý: Số báo danh bao gồm Mã trường + Mã khối + Số >> Hướng dẫn tra cứu.

Nhiều ý kiến đồng thuận Sử là môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT

Nhiều ý kiến đồng thuận Sử là môn bắt buộc thi tốt nghiệp THPT

Sau một thời gian Bộ GD đưa dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trong đó có Lịch Sử là 1 trong 4 môn thi bắt buộc đã nhận được nhiều ý kiến đồng thuận.