Quảng cáo
Trường: DMT - Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội

Đăng ký nhận điểm thi Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2014 Sớm nhất, chính xác nhất VN!

Soạn tin:DTL(cách) Sốbáodanh gửi 8705

VD: Bạn có SBDDCN+A+123456 = DCNA123456, soạn tin: DTL DCNA123456 gửi đến số 8705

Lưu ý: Số báo danh bao gồm Mã trường + Mã khối + Số >> Hướng dẫn tra cứu.