Quảng cáo
Trường: QHX - Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đăng ký nhận điểm thi Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2014 Sớm nhất, chính xác nhất VN!

Soạn tin:DTL(cách) Sốbáodanh gửi 8705

VD: Bạn có SBDDCN+A+123456 = DCNA123456, soạn tin: DTL DCNA123456 gửi đến số 8705

Lưu ý: Số báo danh bao gồm Mã trường + Mã khối + Số >> Hướng dẫn tra cứu.