Quảng cáo
Trường: DHP - Đại Học Dân Lập Hải Phòng
  • Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm thi Đại Học Dân Lập Hải Phòng năm 2014 Sớm nhất, chính xác nhất VN!

Soạn tin:DTL(cách) Sốbáodanh gửi 8705

VD: Bạn có SBDDCN+A+123456 = DCNA123456, soạn tin: DTL DCNA123456 gửi đến số 8705

Lưu ý: Số báo danh bao gồm Mã trường + Mã khối + Số >> Hướng dẫn tra cứu.