Quảng cáo
Trường: CDN - Cao Đẳng Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai

Đăng ký nhận điểm thi Cao Đẳng Mỹ Thuật Trang Trí Đồng Nai năm 2014 Sớm nhất, chính xác nhất VN!

Soạn tin:DTL(cách) Sốbáodanh gửi 8705

VD: Bạn có SBDDCN+A+123456 = DCNA123456, soạn tin: DTL DCNA123456 gửi đến số 8705

Lưu ý: Số báo danh bao gồm Mã trường + Mã khối + Số >> Hướng dẫn tra cứu.