Quảng cáo
Trường: CDD - Cao Đẳng Dân Lập Kinh Tế Kỹ Thuật Đông Du Đà Nẵng
  • Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm thi Cao Đẳng Dân Lập Kinh Tế Kỹ Thuật Đông Du Đà Nẵng năm 2014 Sớm nhất, chính xác nhất VN!

Soạn tin:DTL(cách) Sốbáodanh gửi 8705

VD: Bạn có SBDDCN+A+123456 = DCNA123456, soạn tin: DTL DCNA123456 gửi đến số 8705

Lưu ý: Số báo danh bao gồm Mã trường + Mã khối + Số >> Hướng dẫn tra cứu.

Thông tin tuyển sinh Đại học Phan Châu Trinh 2023

Thông tin tuyển sinh Đại học Phan Châu Trinh 2023

Năm 2023, Trường Đại học Phan Châu Trinh thực hiện tuyển sinh 05 ngành với tổng 350 chỉ tiêu và 5 phương thức xét tuyển: Xét điểm thi Đánh giá năng lực; Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2023;...