Quảng cáo

Đăng ký nhận điểm thi đại học cao đẳng năm 2014 !

Soạn tin:DTL(cách) Sốbáodanh gửi 8712

VD: Bạn có SBDDCN+A+123456 = DCNA123456, soạn tin: DTL DCNA123456 gửi đến số 8712

Lưu ý: Số báo danh bao gồm Mã trường + Mã khối + Số >> Hướng dẫn tra cứu.

Hải Dương công bố thời gian đi học trở lại

Hải Dương công bố thời gian đi học trở lại

Sở Giáo dục Hải Dương đã có công văn về việc học sinh đi học trở lại sau dịch đối với học sinh lớp 12 và học sinh các cấp cụ thể như sau: