Quảng cáo
Năm:
Trường: TGH - Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp - Năm 2013 (Dự kiến)
  • Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm nguyện vọng 3 trường Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) TGH gửi 8705

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2021

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2021

Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) đã có thông báo về phương án tuyển sinh năm 2021. Kỳ tuyển sinh năm nay, nhà trường thực hiện theo 5 phương thức.