Quảng cáo
Năm:
Trường: YHT - Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa - Năm 2013 (Dự kiến)
  • Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm nguyện vọng 3 trường Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) YHT gửi 8705

Đại học Thành Đô công bố phương án tuyển sinh 2021

Đại học Thành Đô công bố phương án tuyển sinh 2021

Năm 2021, Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh ở 06 nhóm ngành đào tạo: Công nghệ - Du lịch – Ngôn ngữ - Kinh tế - Quản trị - Sức khỏe, chi tiết như sau: