Quảng cáo
Năm:
Trường: DHE - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế - Năm 2013 (Dự kiến)
  • Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm nguyện vọng 3 trường Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DHE gửi 8705

Xét bổ sung vào Đại học Vinh năm 2022

Xét bổ sung vào Đại học Vinh năm 2022

Trường Đại học Vinh thông báo xét tuyển sinh bổ sung vào học đại học chính quy đợt 2 năm 2022 bằng các mã phương thức: 100, 200, 405, 406