Quảng cáo
Năm:
Trường: HHK - Học Viện Hàng Không Việt Nam

Đăng ký nhận điểm nguyện vọng 3 trường Học Viện Hàng Không Việt Nam năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) HHK gửi 8705

Phương án tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế 2021

Phương án tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế 2021

Ngày 27/1, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cung cấp các thông tin quan trọng liên quan đến tuyển sinh đại học chính quy năm 2021, cụ thể như sau: