Quảng cáo
Năm:
Trường: TTG - Đại Học Tiền Giang

Đăng ký nhận điểm nguyện vọng 3 trường Đại Học Tiền Giang năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) TTG gửi 8705

Đại học Thành Đô công bố phương án tuyển sinh 2021

Đại học Thành Đô công bố phương án tuyển sinh 2021

Năm 2021, Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh ở 06 nhóm ngành đào tạo: Công nghệ - Du lịch – Ngôn ngữ - Kinh tế - Quản trị - Sức khỏe, chi tiết như sau: