Quảng cáo
Năm:
Trường: TLA - Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) - Năm 2013 (Dự kiến)
  • Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm nguyện vọng 3 trường Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) TLA gửi 8705

Đã có điểm thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2022

Đã có điểm thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2022

Ngày 25/6, Sở GD Bắc Ninh đã chính thức công bố kết quả thi tuyển vào lớp 10 năm 2022. Theo đó, thí sinh điền số báo danh để tra cứu điểm thi của mình.