Quảng cáo
Năm:
Trường: DSK - Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng - Năm 2013 (Dự kiến)
  • Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm nguyện vọng 3 trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DSK gửi 8705

Phương thức tuyển sinh Đại học Công nghiệp Vinh năm 2022

Phương thức tuyển sinh Đại học Công nghiệp Vinh năm 2022

Năm 2022, trường Đại học Công nghiệp Vinh xét tuyển sinh 09 ngành theo 04 phương thức xét tuyển. Trong đó, trường dành 30% chỉ tiêu xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT.