Năm:
Trường: PCH - Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy ( Phía Bắc ) - Năm 2013 (Dự kiến)
  • Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm nguyện vọng 3 trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy ( Phía Bắc ) năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) PCH gửi 8705

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.