Quảng cáo
Năm:
Trường: PCS1 - Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (Hệ Dân sự Phía Nam) - Năm 2013 (Dự kiến)
  • Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm nguyện vọng 3 trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy (Hệ Dân sự Phía Nam) năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) PCS1 gửi 8705

Phổ điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2023 chung 2 đợt thi

Phổ điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2023 chung 2 đợt thi

Tổng số thí sinh tham dự kỳ thi ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM năm 2023 cả 2 đợt thi là 101.735 thí sinh; điểm trung bình là 639,7; điểm nhỏ nhất là 190 và điểm cao nhất là 1133.