Năm:
Trường: DHL - Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế

Đăng ký nhận điểm nguyện vọng 3 trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DHL gửi 8705

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.