Quảng cáo
Năm:
Trường: DHL - Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế

Đăng ký nhận điểm nguyện vọng 3 trường Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DHL gửi 8705

Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung HV Cán Bộ TPHCM 2020

Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung HV Cán Bộ TPHCM 2020

Hội đồng tuyển sinh Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2020 cụ thể như sau