Quảng cáo
Năm:
Trường: DHF - Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế - Năm 2013 (Dự kiến)
  • Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm nguyện vọng 3 trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DHF gửi 8705

Điểm chuẩn ĐH có thể tăng nhẹ với khối D,A1, sẽ giảm ở khối A,B

Điểm chuẩn ĐH có thể tăng nhẹ với khối D,A1, sẽ giảm ở khối A,B

Theo nhận định của nhiều chuyên gia điểm chuẩn Đại học năm 2021 có thể tăng nhẹ với các khối A1, D và có thể giảm ở các khối A, B. Cụ thể như sau: