Quảng cáo
Năm:
Trường: DDF - Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng

Đăng ký nhận điểm nguyện vọng 3 trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Đà Nẵng năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DDF gửi 8705

Điều chỉnh nguyện vọng 2020 - Tất cả những điều cần biết

Điều chỉnh nguyện vọng 2020 - Tất cả những điều cần biết

Thí sinh có hơn 1 tuần để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sinh năm 2020, các bước điều chỉnh nguyện vọng, lưu ý về điều chỉnh nguyện vọng hay câu hỏi thường gặp khi điều chỉnh nguyện vọng được tổng hợp trong bài, các em tham khảo.