Quảng cáo
Năm:
Trường: DLT - Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây )

Đăng ký nhận điểm nguyện vọng 3 trường Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây ) năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DLT gửi 8705

Đại học Kinh tế quốc dân công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2020

Đại học Kinh tế quốc dân công bố chỉ tiêu tuyển sinh 2020

Đại học Kinh tế quốc dân đã công bố đề án tuyển sinh năm 2020, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh là 5.800, trường dành 60% chỉ tiêu xét theo kết quả thi THPT.