Quảng cáo
Năm:
Trường: YDN - Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng - Năm 2013 (Dự kiến)
  • Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm nguyện vọng 3 trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) YDN gửi 8705

Xét bổ sung vào Đại học Vinh năm 2022

Xét bổ sung vào Đại học Vinh năm 2022

Trường Đại học Vinh thông báo xét tuyển sinh bổ sung vào học đại học chính quy đợt 2 năm 2022 bằng các mã phương thức: 100, 200, 405, 406