Quảng cáo
Năm:
Trường: QHT - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Năm 2013 (Dự kiến)
  • Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm nguyện vọng 3 trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) QHT gửi 8705

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2021

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2021

Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) đã có thông báo về phương án tuyển sinh năm 2021. Kỳ tuyển sinh năm nay, nhà trường thực hiện theo 5 phương thức.