Quảng cáo
Năm:
Trường: DHT - Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế

Đăng ký nhận điểm nguyện vọng 3 trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) DHT gửi 8705

Xét bổ sung vào Đại học Vinh năm 2022

Xét bổ sung vào Đại học Vinh năm 2022

Trường Đại học Vinh thông báo xét tuyển sinh bổ sung vào học đại học chính quy đợt 2 năm 2022 bằng các mã phương thức: 100, 200, 405, 406