Phương án tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bình Dương 2022

Phương án tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bình Dương 2022

UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt Kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Theo đó, năm học 2022-2023, tỉnh dự kiến tuyển 18.635 học sinh vào lớp 10 trường THPT công lập.