Quảng cáo
Năm:
Trường: CDT0407 - Cao Đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng - Năm 2013 (Dự kiến)
  • Dữ liệu bạn cần tìm đang được cập nhật!

Đăng ký nhận điểm nguyện vọng 3 trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng năm 2014 !

Soạn tin:NV3(cách) CDT0407 gửi 8705

Xét bổ sung vào Đại học Vinh năm 2022

Xét bổ sung vào Đại học Vinh năm 2022

Trường Đại học Vinh thông báo xét tuyển sinh bổ sung vào học đại học chính quy đợt 2 năm 2022 bằng các mã phương thức: 100, 200, 405, 406