Trường Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp - KV Miền Bắc năm 2019

Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp - KV miền Bắc có 165 chỉ tiêu cho tuyển sinh năm 2019. Trong đó, 107 chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú Phía Bắc; 58 chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.