Trường Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp năm 2020

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp - KV Miền Bắc năm 2019

Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp - KV miền Bắc có 165 chỉ tiêu cho tuyển sinh năm 2019. Trong đó, 107 chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú Phía Bắc; 58 chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Điều chỉnh nguyện vọng 2020 - Tất cả những điều cần biết

Điều chỉnh nguyện vọng 2020 - Tất cả những điều cần biết

Thí sinh có hơn 1 tuần để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sinh năm 2020, các bước điều chỉnh nguyện vọng, lưu ý về điều chỉnh nguyện vọng hay câu hỏi thường gặp khi điều chỉnh nguyện vọng được tổng hợp trong bài, các em tham khảo.