Trường Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp năm 2021

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp năm 2020

Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp năm 2020 xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT với 162 chỉ tiêu. Trong đó, trường tuyển 105 thí sinh có hộ khẩu thường trú phía bắc.