Trường Trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Sĩ  Quan Tăng – Thiết Giáp - KV Miền Bắc năm 2019

Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp - KV miền Bắc có 165 chỉ tiêu cho tuyển sinh năm 2019. Trong đó, 107 chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú Phía Bắc; 58 chỉ tiêu dành cho thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.