Trường Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai năm 2021

Danh sách trúng tuyển năm 2020 của Phân hiệu Đại học Lâm Nông TPHCM tại Gia Lai

Phân hiệu Đại học Lâm Nông TPHCM tại Gia Lai thông báo thông tin tuyển sinh năm 2020 với tổng số 390 chỉ tiêu.

Hiện tại chưa có danh sách trúng tuyển cho trường này

Điểm chuẩn học bạ Đại học Hạ Long đợt 1 năm 2021

Điểm chuẩn học bạ Đại học Hạ Long đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Hạ Long công bố điểm trúng tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy theo phương thức xét học bạ THPT năm 2021 (đợt 1), chi tiết điểm chuẩn như sau: