Trường Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào Khoa Luật ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019

Khoa Luật trường Đại học Quốc gia Hà Nội có 600 chỉ tiêu năm 2019. Trong đó Luật kinh doanh có 160 chỉ tiêu, Luật Thương mại Quốc tế 45 chỉ tiêu.

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Đại học Hồng Đức tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng đào tạo giáo viên mầm non hệ chính quy năm 2020, như sau: