Trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Kỹ thuật Quân Sự năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Kỹ Thuật hệ Quân sự có 508 chỉ tiêu, trong đó thí sinh có hộ khẩu phía Bắc có 381 chỉ tiêu. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.