Trường Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự - Hệ Quân sự năm 2019

Danh sách trúng tuyển vào trường Học viện Kỹ thuật Quân Sự năm 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Kỹ Thuật hệ Quân sự có 508 chỉ tiêu, trong đó thí sinh có hộ khẩu phía Bắc có 381 chỉ tiêu. 

Xem danh sách trúng tuyển phía dưới.


Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh 2020

Phương án tuyển sinh của trường có nhiều điểm mới về ngành nghề đào tạo, tổ hợp xét tuyển năm 2020 và trường xét tuyển 3.500 chỉ tiêu.